Niezasadne rozwiązanie przez pracownika stosunku pracy w trybie art. 55 § 11 KP

Wyrok SN z 7.3.2012 r., II PK 240/11

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 2337