Nieważność uchwały a jej niezgodność z prawem

Wyrok SN z 8.8.2006 r., I PK 71/06

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 2362