Niedopuszczalność zastrzeżenia w umowie przedwstępnej o pracę kary umownej na rzecz pracodawcy

adw. Beata Grygiel-Skrzypczak
Autorka jest adwokatem, współpracuje z Grzybkowski Guzek i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska w Poznaniu. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
r.pr. Marcin Szwanenfeld
Autor jest radcą prawnym, partnerem w Grzybkowski Guzek i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczania i dochodzenia należności
DOI: 10.32027/MOPR.23.2.4
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480