Naruszenie przepisów tzw. ustawy „kominowej” przy zawieraniu umowy z członkiem zarządu spółki z o.o.

Wyrok SN z 28.11.2018 r., II PK 223/17

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345