Mniej korzystne traktowanie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

Wyrok TS z 3.10.2019 r., Schuch-Ghannadan, C‑274/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 2362