Miarkowanie odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na klauzulę naruszenia zasad współżycia społecznego

Wyrok SN z 3.9.2020 r., II PK 241/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409