Mediacja w sprawach o mobbing i jej konsekwencje w sferze prawno-psychologicznej

Monika Sieklicka
Autorka jest doktorantką Instytutu Nauk Administracyjnych w Zakładzie Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Autorka kilku publikacji z dziedziny prawa podatkowego, administracyjnego czy prawa nieruchomości. Compliance Officer – certyfikowany, ekspert w dziedzinie AML posiadający na wieloletnią praktyką i doświadczeniem w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.23.1.2
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480