Kwalifikacja zachowania pracownika uzasadniająca zwolnienie dyscyplinarne

Wyrok SN z 28.6.2016 r., II PK 163/15

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409