Kwalifikacja wypadku zaistniałego w czasie dojazdu do miejsca powierzonego zadania

Ryszard Sadlik
Autor jest Sędzią SO w Kielcach, wykładowcą dla aplikantów adwokackich oraz autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Moduł: prawo pracy
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 2389