Kwalifikacja umowy zawartej z podwykonawcą jako umowy o dzieło

Wyrok SN z 19.10.2017 r., III UK 226/16

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2274