Kontrahent umowy cywilnoprawnej jako płatnik składek

Prof. dr hab. Zdzisław Kubot
Autor jest emer. profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego.
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.21.1.3
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409