Konstrukcja uznania za pracownika czy konstrukcja szerokiego rozumienia pojęcia pracownika na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Zdzisław Kubot
Autor jest emr. profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego.
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.21.2.2
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450