Konsekwencje zadeklarowania oderwanej od rzeczywistości lub nierzetelnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Wyrok SN z 11.9.2019 r., III UK 219/19

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409