Konsekwencje umowy o pracę ze spółką z o.o. członka zarządu będącego jej większościowym wspólnikiem na gruncie prawa ubezpieczeń

Wyrok SN z 10.6.2021 r., III USKP 42/21

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480