„Kariera zawodowa” nie jest dobrem osobistym w rozumieniu art. 23 KC

Wyrok SN z 27.5.2021 r., II PSKP 31/21

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450