Jurysdykcja w sprawach dotyczących indywidualnych umów o pracę

Ewa Skibińska
adiunkt na WPiA UKSW w Warszawie
(oprac.)
DOI: 10.32027/MOPR.18.10.9
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 2389