Istota zadaniowego czasu pracy; ciężar dowodu w sprawach o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Wyrok SN z 18.9.2019 r., I PK 124/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 2337