Instytucja prawna prowadzenia przez podmioty zatrudniające wspólnej prewencji w dziedzinie bhp z tytułu wspólnego miejsca działalności (art. 208 KP)

Instytucja prawna prowadzenia przez podmioty zatrudniające wspólnej prewencji w dziedzinie bhp z tytułu wspólnego miejsca działalności (art. 208 KP)

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 2389