Glosa do wyroku SN z 20.2.2020 r., I PK 241/18

Tobiasz Nowakowski ORCID: 0000-0002-0821-6901
Autor jest doktorantem, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.22.3.5
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480