Forma umowy o pracę – refleksje praktyczne

dr hab. Monika Gładoch ORCID: 0000-0001-9814-562
Radca prawny. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.22.1.1
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480