Dyskryminacja w zatrudnieniu i pracy ze względu na niepełnosprawność

Andrzej Marian Świątkowski
Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Akademia Ignatianum w Krakowie. ORCID:0000-0003-1753-7819.
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.21.2.1
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409