Dostosowanie warunków umowy o pracę do postanowień układu

Wyrok SN z 22.7.2015 r., I BP 9/14

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345