Dochodzenie roszczeń uzupełniających w razie niezgodnego z prawem rozwiązania terminowej umowy o pracę za wypowiedzeniem

Wyrok SN z 12.3.2020 r., II PK 197/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480