Czy możemy rozmawiać o zarobkach? Ekonomiczna analiza prawa pracy w Polsce i Stanach Zjednoczonych

Edyta Sobótka
Autorka jest doktorantką Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, w Zakładzie Społeczno-Prawnych Problemów i Zatrudnienia.
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.20.7.3
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 2389