Członkostwo w spółce komandytowej a obowiązek ubezpieczenia społecznego

Wyrok SN z 15.7.2020 r., II UK 336/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480