Częściowe uznawanie kwalifikacji zawodowych

Wyrok TSWE z 19.1.2006 r. w sprawie Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos przeciwko Administración del Estado, C-330/03

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 2302