Czas pracy referendarza sądowego i asystenta sędziego w sądzie powszechnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Czas pracy referendarza sądowego i asystenta sędziego w sądzie powszechnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480