Bierność w znalezieniu pracy a zwiększenie rozmiarów szkody

Wyrok SN z 2.8.2006 r., I UK 50/06

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 2362