Automatyczne ustanie stosunku pracy

Wyrok TS z 7.11.2019 r., Cafaro, C‑396/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 2311