Monitor Prawa Pracy / Aktualności / Orzecznictwo

Praca w szczególnych warunkach

Praca w warunkach szczególnych to praca, w której pracownik w sposób znaczny jest narażony na niekorzystne dla zdrowia czynniki, np.: hałas przekraczający dozwolone normy, zapylenie, opary chemiczne,...

Badanie pracownika alkomatem pracodawcy

Jak wynika z orzeczenia SN, w obecnym stanie prawnym badań stanu trzeźwości pracownika może dokonać tylko uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Badanie to powinno się odbyć na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2019
Liczba tekstów: 2225