Monitor Prawa Pracy / Aktualności / Legislacja

Projekty zmian aktów prawnych

Praca w szczególnych warunkach – szersze kompetencje PIP | Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich | Przechowywanie dokumentów pracowniczych | Rekompensowanie pracy w dni wolne | Kontrola bez...

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany dotyczące umów na czas określony | Zwolnienia chorobowe w formie elektronicznej | Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich | Wykaz prac wzbronionych młodocianym| Przechowywanie dokumentów...

Wynagrodzenie minimalne w 2016 r.

Rząd przyjął propozycję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą wzrostu wynagrodzenia minimalnego o 100 zł. W 2016 r. ma ono wynieść 1850 zł.

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianych | Zmiany w zakresie przechowywania dokumentów pracowniczych | Rekompensowanie pracy w dni wolne | Zmiany dotyczące umów na czas określony | Kontrola bez...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2247