Monitor Prawa Pracy / Aktualności / Legislacja

Projekty zmian aktów prawnych

Zmodyfikowany katalog danych, których pracodawca może domagać się od pracownika | Korzystanie z monitoringu w miejscu pracy oraz danych biometrycznych pracowników ma być dozwolone | Inspektor ochrony...

Projekty zmian aktów prawnych

Korzystanie z monitoringu w miejscu pracy oraz danych biometrycznych pracowników ma być dozwolone | Inspektor ochrony danych osobowych, postępowanie kontrolne oraz odpowiedzialność cywilna za...

Projekty zmian aktów prawnych

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja | Pracownicze plany kapitałowe – nowe obciążenia w III filarze | Zmiany w Kodeksie pracy

Projekty zmian aktów prawnych

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy – dodatkowe odszkodowanie w przypadku mobbingu, orzeczenie sądu zastępujące świadectwo pracy | Pracownicze plany kapitałowe | Większa ochrona roszczeń pracowniczych |...

Projekty zmian aktów prawnych

Otwarty katalog przesłanek dyskryminacyjnych, szersza odpowiedzialność przy mobbingu i inne – projekt zmian do Kodeksu pracy | Większa ochrona roszczeń pracowniczych | Skrócenie okresu przechowywania...

Projekty zmian aktów prawnych

Nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do pracy sezonowej i krótkookresowej | Zmiany w ustawie o cudzoziemcach | Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2247