Monitor Prawa Pracy / Aktualności / Legislacja

Projekty zmian aktów prawnych

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja | Pracownicze plany kapitałowe – nowe obciążenia w III filarze | Zmiany w Kodeksie pracy

Projekty zmian aktów prawnych

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy – dodatkowe odszkodowanie w przypadku mobbingu, orzeczenie sądu zastępujące świadectwo pracy | Pracownicze plany kapitałowe | Większa ochrona roszczeń pracowniczych |...

Projekty zmian aktów prawnych

Otwarty katalog przesłanek dyskryminacyjnych, szersza odpowiedzialność przy mobbingu i inne – projekt zmian do Kodeksu pracy | Większa ochrona roszczeń pracowniczych | Skrócenie okresu przechowywania...

Projekty zmian aktów prawnych

Nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do pracy sezonowej i krótkookresowej | Zmiany w ustawie o cudzoziemcach | Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich

Projekty zmian aktów prawnych

Indywidualne rachunki składkowe dla płatników składek | Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych | Zmiany w świadectwach pracy | Zakazu handlu w niedziele | Skrócenie okresu przechowywania akt...

Projekty zmian aktów prawnych

Indywidualne rachunki składkowe dla płatników składek | Nowy sposób uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich | Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych | Zmiany w ustawie o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2019
Liczba tekstów: 2225