Monitor Prawa Pracy / Aktualności / Legislacja

Akty prawne uchwalone

Ustawa z 16.9.2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (druk Nr 4461).

Czy będą kolejne zmiany w KP?

Nieuwzględnianie okresu pobierania nauki w wymiarze urlopu wypoczynkowego oraz wprowadzenie nowej liczby dni urlopu przysługującego pracownikowi to tylko niektóre zmiany, jakie znalazły się w...

Nowa dyrektywa Unii Europejskiej

Krzysztof Walczak

Przyjęta przez Sejm 14.11.2003 r. ustawa nowelizująca KP w dużej mierze miała na celu doprowadzenie do zgodności polskiego ustawodawstwa z postanowieniami dyrektywy Rady 93/104 z 23.11.1993 r. w...

Prawo do odprawy przy zwolnieniu grupowym - polemika

Krzysztof Walczak

1.1.2004 r. weszła w życie ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, która zastąpi wielokrotnie już nowelizowaną ustawę z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2247