Monitor Prawa Pracy / Aktualności / Legislacja

Warto wiedzieć

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (projekt z 16.2.2012 r.)

Z prac Sejmu

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.  Projekt przewiduje przede wszystkim stopniowe podniesienie i zrównanie wieku...

Akty prawne uchwalone

Podwyższenie kary grzywny za niewywiązywanie się z obowiązków wobec komornika | Wynagrodzenie pracowników jednostek sfery budżetowej | Wzory formularzy podatkowych

Akty prawne uchwalone

Angaż cudzoziemców i promocja zatrudnienia | Zatrudnienie asystenta rodziny będzie nieobowiązkowe | Wypadki przy pracy

Z prac Sejmu

Zmiany w opłacaniu składek na FP - Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Warto wiedzieć

Deregulacja zawodów | Kilometrówki jednak bez zmian| Zmiana czasu

Akty prawne uchwalone

Standardy kształcenia nauczycieli | Szczepienia ochronne | Zatrudnianie osób pozbawionych wolności | Waloryzacja emerytur i rent

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 2254