Monitor Prawa Pracy / Aktualności / Legislacja

Warto wiedzieć

Płaca minimalna w 2013 r. ma wynosić 1600 zł | Przeniesienie treści rozporządzeń do Kodeksu pracy | Płatne zwolnienie od pracy na czas szczepienia dziecka

Z prac sejmu

Abolicja składkowa dla przedsiębiorców | Dofinansowanie pracy osób niepełnosprawnych | Zaliczenie urlopu wychowawczego do kapitału początkowego | Wydłużenie wymiaru urlopu ojcowskiego

Akty prawne uchwalone

Zatrudnianie cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce | Dłuższa praca w służbach mundurowych | Prawa osób niepełnosprawnych

Warto wiedzieć

MOP potwierdza niezgodność polskich przepisów dotyczących związków zawodowych | Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do MPIPS w sprawie odpraw

Z prac Sejmu

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych przez policjantów i innych funkcjonariuszy. Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych...

Akty prawne uchwalone

Reforma emerytalna | Likwidacja podwójnego karania za niedopełnienie obowiązku opłacania składek | Nowe rozporządzenie określające dowody będące podstawą do otrzymania zasiłków | Nowe rozporządzenie...

Warto wiedzieć

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (projekt z 16.2.2012 r.)

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244