Monitor Prawa Pracy / Aktualności / Legislacja

Warto wiedzieć

Porządki w Kodeksie pracy | Koniec ery umów śmieciowych? | Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie czasowych umów o pracę w Polsce

Akty prawne uchwalone

Praca w niedziele i święta | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2014 r. | Zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców | Zatrudnianie obywateli Armenii | Dodatkowe świadczenia dla...

Akty prawne uchwalone

Rozwiązania antykryzysowe | Refundacja kosztów szkolenia z Funduszu Pracy | Choroba niani usprawiedliwia nieobecność w pracy

Warto wiedzieć

Maciej Nałecz

Nowe formy aktywizacji bezrobotnych | Zmiany w OFE | Okres represji politycznych w katalogu okresów składkowych

Informacja o zmianie rozkładu czasu pracy

Maciej Nałecz

Od 23.8.2013 r. w Kodeksie pracy uregulowano zasady wydawania rozkładów czasu pracy, w tym m.in. minimalny termin przekazania rozkładu pracownikom, tj. co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy...

Z prac Sejmu

Joanna Torbe

Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym | Wysokość odpisu na ZFŚS bez zmian

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244