Monitor Prawa Pracy / Aktualności / Legislacja

Ograniczenia wiekowe w wykonywaniu zawodu komornika

Agnieszka Fedor (opracowanie)

1.7.2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości ze swoimi wątpliwościami dotyczącymi ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. RPO zaniepokoiła kwestia...

Zmiany w przepisach

Zmiany w czasie pracy osób niepełnosprawnych | Nowe maksymalne wartości stężeń i natężeń czynników szkodliwych | Nowe przepisy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Projekty zmian aktów prawnych

Osoby niepełnosprawne będą pracowały krócej | Środki z FGŚP także w przypadku upadłości wtórnej | Projekt dotyczący ograniczenia czasu trwania zatrudnienia na czas określony | Kolejny pakiet rozwiązań...

Zmiany w przepisach

Nowa ustawa o cudzoziemcach | Zmiany w zezwoleniach na pracę cudzoziemców | Straż graniczna będzie przeciwdziałać nielegalnej migracji

Zmiany w przepisach

Promocja zatrudnienia | Umowa na czas określony maksymalnie przez 2 lata | Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia | Nowe zasady ubezpieczania członków rad nadzorczych | Zmiany w zasadach...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2019
Liczba tekstów: 2225