Monitor Prawa Pracy / Aktualności / Legislacja

Nowe ułatwienia dla pracodawców od 1.1.2015 r.

Agnieszka Fedor (opracowanie)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przedłożony przez Ministra Gospodarki, mający na celu uproszczenie obowiązków związanych z prowadzeniem...

Ograniczenia wiekowe w wykonywaniu zawodu komornika

Agnieszka Fedor (opracowanie)

1.7.2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości ze swoimi wątpliwościami dotyczącymi ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. RPO zaniepokoiła kwestia...

Zmiany w przepisach

Zmiany w czasie pracy osób niepełnosprawnych | Nowe maksymalne wartości stężeń i natężeń czynników szkodliwych | Nowe przepisy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Projekty zmian aktów prawnych

Osoby niepełnosprawne będą pracowały krócej | Środki z FGŚP także w przypadku upadłości wtórnej | Projekt dotyczący ograniczenia czasu trwania zatrudnienia na czas określony | Kolejny pakiet rozwiązań...

Zmiany w przepisach

Nowa ustawa o cudzoziemcach | Zmiany w zezwoleniach na pracę cudzoziemców | Straż graniczna będzie przeciwdziałać nielegalnej migracji

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2247