Monitor Prawa Pracy / Aktualności / Legislacja

Projekty zmian aktów prawnych

Ujednolicenie zasad rekompen­sowania pracy w dni wolne | Rodzicielski także dla samotnych ojców | Składki emerytalne i rentowe od umów zlecenia | Zmiany w zakresie zawierania i wypowiadania umów na...

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany w Kodeksie pracy | Użytkowanie pojazdu służbowego do celów prywatnych opodatkowane ryczałtem | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Projekt ustawy o PFRON

Nowe ułatwienia dla pracodawców od 1.1.2015 r.

Agnieszka Fedor (opracowanie)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przedłożony przez Ministra Gospodarki, mający na celu uproszczenie obowiązków związanych z prowadzeniem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2019
Liczba tekstów: 2225