Monitor Prawa Pracy / Aktualności / Legislacja

Projekty aktów prawnych

Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę | Nowe warunki wynagradzania za pracę dla pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia

Projekty aktów prawnych

Ratyfikacja Konwencji MOP Nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa | Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę | Korekta wzoru świadectwa pracy | Dokumentacja chorób zawodowych bez pieczęci

Projekty aktów prawnych

Wyższe wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych | Prezydencki projekt dotyczący rozszerzenia praw policjantów oraz funkcjonariuszy w zakresie tworzenia i wstępowania...

Projekty aktów prawnych

Społeczny inspektor pracy będzie mógł żądać dokumentów i informacji jedynie za zgodą pracownika | Wzrost wynagrodzeń młodocianych za naukę zawodu

Projekty zmian aktów prawnych

Zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat do pracowniczych planów kapitałowych | Unijna ochrona sygnalistów

Projekty zmian aktów prawnych

 Koniec profilowania pomocy dla bezrobotnych | Poselski projekt ustawy o zasadach wykonywania pracy w placówkach handlowych | Świadectwo pracy bez imion rodziców pracownika | Badania psychologiczne...

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany w zaświadczeniach dotyczących bhp | Karty wypadku przy pracy do zmian | Posiłki profilaktyczne dla pracowników bardziej elastyczne dla pracodawców | Zmiany z zakresu prawa pracy w związku z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265