Monitor Prawa Pracy / Aktualności / Legislacja

Projekty zmian aktów prawnych

Zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat do pracowniczych planów kapitałowych | Unijna ochrona sygnalistów

Projekty zmian aktów prawnych

 Koniec profilowania pomocy dla bezrobotnych | Poselski projekt ustawy o zasadach wykonywania pracy w placówkach handlowych | Świadectwo pracy bez imion rodziców pracownika | Badania psychologiczne...

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany w zaświadczeniach dotyczących bhp | Karty wypadku przy pracy do zmian | Posiłki profilaktyczne dla pracowników bardziej elastyczne dla pracodawców | Zmiany z zakresu prawa pracy w związku z...

Projekty zmian aktów prawnych

RODO a nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy | Zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem...

Projekty zmian aktów prawnych

Dodatkowe dni wolne od pracy | Zmiany do ustawy o ZFŚS w związku z RODO | Przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy | Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy...

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany do Kodeksu pracy w związku z RODO | Przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy | Koniec z otwartymi w niedzielę sklepami świadczącymi usługi pocztowe....

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany do Kodeksu pracy w związku z RODO | Przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy | Zmiany w dokumentacji pracowniczej

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2019
Liczba tekstów: 2225