Monitor Prawa Pracy / Aktualności

Pojęcie pracy o jednakowej wartości

W art. 112 KP ustanowiono ogólną zasadę równych praw pracowników z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Oznacza to, że dopuszczalne jest różnicowanie praw pracowników, którzy bądź...

Zmiany w prawie

Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | Czynniki szkodliwe w miejscu pracy | Zatrudnienie młodocianych 

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 2197