Monitor Prawa Pracy / Aktualności

Wypowiedzenie umowy o pracę

Zdaniem SN, pracodawca nie jest związany żadnym z góry określonym terminem na dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę. W szczególności, termin ten nie może być uzależniony wyłącznie od czasu, jaki...

Projekty zmian aktów prawnych

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja | Pracownicze plany kapitałowe – nowe obciążenia w III filarze | Zmiany w Kodeksie pracy

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 2197