Monitor Prawa Pracy / Aktualności

Projekty zmian aktów prawnych

Bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzeń i skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych coraz bliżej | Sygnaliści pod ochroną | Zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i...

Naruszanie zasad korzystania z przerw od pracy

Zasady korzystania przez pracowników z przerw od pracy ustala pracodawca. Pracownik nie może dysponować nimi w sposób dowolny. Odmienne podejście mogłoby prowadzić do wystąpienia zakłóceń w...

Projekty zmian aktów prawnych

Zmodyfikowany katalog danych, których pracodawca może domagać się od pracownika | Korzystanie z monitoringu w miejscu pracy oraz danych biometrycznych pracowników ma być dozwolone | Inspektor ochrony...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 2197