Monitor Prawa Pracy / Aktualności

Zmiany w prawie

Ograniczenie handlu w niedziele | Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

Forma i postać

Grzegorz Orłowski

Jeśli nie zostanie wcześniej uchwalony nowy Kodeks pracy, od 1 stycznia przyszłego roku obecny kodeks zostanie wzbogacony o nowe pojęcia użyte w nowych kontekstach i przepisach. 

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika

W ocenie SN domaganie się przez pracodawcę odszkodowania, jeżeli pracownik bez uzasadnionej przyczyny rozwiązuje umowę o pracę, nie może być traktowane jako godzące w zasady współżycia społecznego.

Zmiany w prawie

Ograniczenie handlu w niedziele | Bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzeń i skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych coraz bliżej

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 2197