Monitor Prawa Pracy / Aktualności

Skutki orzeczenia o niezdolności do pracy

Każdy pracownik musi przeprowadzać badania profilaktyczne, które obejmują badania wstępne, okresowe i kontrolne, natomiast pracodawca ma obowiązek zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy....

Projekty zmian aktów prawnych

Dodatkowe dni wolne od pracy | Zmiany do ustawy o ZFŚS w związku z RODO | Przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy | Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy...

Zmiany w prawie

Pensja do rąk własnych pracownika – dodatkowe obowiązki | Zleceniobiorcy z kwotą wolną od potrąceń

Długość okresu wypowiedzenia

W ocenie SN, o ile z uwagi na treść art. 18 § 1 KP nie jest możliwe umowne skrócenie długości okresu wypowiedzenia poniżej ustawowych limitów, o tyle nie ma przeszkód, aby je w dowolnym czasie...

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany do Kodeksu pracy w związku z RODO | Przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy | Koniec z otwartymi w niedzielę sklepami świadczącymi usługi pocztowe....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2019
Liczba tekstów: 2187