Monitor Prawa Pracy / Aktualności

Projekty aktów prawnych

Wyższe wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych | Prezydencki projekt dotyczący rozszerzenia praw policjantów oraz funkcjonariuszy w zakresie tworzenia i wstępowania...

Zmiany w prawie

Nowy wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP oraz statystycznej karty wypadku | Pracownicze Plany Kapitałowe | Wejście w życie zmiany dotyczącej zasad zatrudniania młodocianych pracowników...

Chiński cień nad prawami pracowniczymi w Afryce

Barbara Surdykowska

Myśląc o kształtowaniu się warunków pracy, prawa pracy czy – mówiąc najbardziej ogólnie – stosunków przemysłowych w państwach tzw. trzeciego świata, zazwyczaj w pierwszej kolejności myślimy o takich...

Projekty aktów prawnych

Społeczny inspektor pracy będzie mógł żądać dokumentów i informacji jedynie za zgodą pracownika | Wzrost wynagrodzeń młodocianych za naukę zawodu

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244