Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Orzecznictwo / Judicature

Długość okresu wypowiedzenia

W ocenie SN, o ile z uwagi na treść art. 18 § 1 KP nie jest możliwe umowne skrócenie długości okresu wypowiedzenia poniżej ustawowych limitów, o tyle nie ma przeszkód, aby je w dowolnym czasie...

Pojęcie pracy o jednakowej wartości

W art. 112 KP ustanowiono ogólną zasadę równych praw pracowników z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Oznacza to, że dopuszczalne jest różnicowanie praw pracowników, którzy bądź...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400