Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Orzecznictwo / Judicature

Nabycie uprawnień emerytalnych a wypowiedzenie umowy

Jak wynika z orzeczenia SN, nabycie uprawnień emerytalnych i – pośrednio – osiągnięcie wieku emerytalnego, stanowi dopuszczalne i społecznie uzasadnione kryterium doboru pracownika do zwolnienia w...

Renta rodzinna – wybrane zagadnienia

Zgodnie z art. 65 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone...

Przyszła przyczyna wypowiedzenia

Zdaniem SN przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nie tylko przyczyna istniejąca w dniu dokonania wypowiedzenia, ale też taka, która wprawdzie jeszcze...

Podwójne wynagrodzenie

Jak wynika z orzeczenia SN, pracownik, którego praca została zrekompensowana poprzez zapłatę premii uznaniowej, nie może żądać dodatkowo zapłaty premii regulaminowej za tę samą pracę, wykorzystując...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 2431