Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Orzecznictwo / Judicature

Nierówne traktowanie a dyskryminacja w zatrudnieniu

Jak wynika z orzeczenia SN, zasada niedyskryminacji wyrażona w art. 113 i rozwinięta w art. 183a KP i n., nie jest tożsama z zasadą równych praw (czy zasadą równego traktowania) pracowników jednakowo...

Kwestionowanie rozwiązania umowy o pracę

W ocenie SN wniesienie odwołania od wypowiedzenia albo rozwiązania umowy o pracę nie jest warunkiem koniecznym do zasądzenia na rzecz pracownika odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego...

Opcje na akcje w ramach programów motywacyjnych

Zdaniem NSA, otrzymanie przez pracownika opcji na akcje – w ramach programu motywacyjnego, na preferencyjnych zasadach – i następnie ich zrealizowanie nie kreuje jeszcze powstania po stronie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345