Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Orzecznictwo / Judicature

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Jak wynika z orzeczenia SN, prawidłowe powierzenie pracownikowi mienia nie wymaga zachowania formy pisemnej. Istotne jest, że pracownik wyraził zgodę na przyjęcie odpowiedzialności za mienie, przy...

Wypowiedzenie umowy o pracę

Zdaniem SN, pracodawca nie jest związany żadnym z góry określonym terminem na dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę. W szczególności, termin ten nie może być uzależniony wyłącznie od czasu, jaki...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 2431