Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Orzecznictwo / Judicature

Renta rodzinna – wybrane zagadnienia

Zgodnie z art. 65 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone...

Przyszła przyczyna wypowiedzenia

Zdaniem SN przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nie tylko przyczyna istniejąca w dniu dokonania wypowiedzenia, ale też taka, która wprawdzie jeszcze...

Podwójne wynagrodzenie

Jak wynika z orzeczenia SN, pracownik, którego praca została zrekompensowana poprzez zapłatę premii uznaniowej, nie może żądać dodatkowo zapłaty premii regulaminowej za tę samą pracę, wykorzystując...

Urlop bezpłatny

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Wniosek pracownika o urlop bezpłatny powinien wskazywać czas trwania urlopu, co z jednej strony oznacza, że pracodawca bez...

Przychód pracownika

Zdaniem NSA, jeżeli w związku z realizacją celów służbowych pracownik mobilny korzysta z noclegu, a następnie pracodawca zwraca mu koszty poniesione na ten cel, to u pracownika nie powstaje przychód...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345