Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Orzecznictwo / Judicature

Wypowiedzenie umowy o pracę

Zdaniem SN, pracodawca nie jest związany żadnym z góry określonym terminem na dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę. W szczególności, termin ten nie może być uzależniony wyłącznie od czasu, jaki...

Nabycie uprawnień emerytalnych a wypowiedzenie umowy

Jak wynika z orzeczenia SN, nabycie uprawnień emerytalnych i – pośrednio – osiągnięcie wieku emerytalnego, stanowi dopuszczalne i społecznie uzasadnione kryterium doboru pracownika do zwolnienia w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345