Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Orzecznictwo / Judicature

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika

W ocenie SN domaganie się przez pracodawcę odszkodowania, jeżeli pracownik bez uzasadnionej przyczyny rozwiązuje umowę o pracę, nie może być traktowane jako godzące w zasady współżycia społecznego.

Naruszanie zasad korzystania z przerw od pracy

Zasady korzystania przez pracowników z przerw od pracy ustala pracodawca. Pracownik nie może dysponować nimi w sposób dowolny. Odmienne podejście mogłoby prowadzić do wystąpienia zakłóceń w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400